Thứ
 Ngày

Thời gian

Nội dung công tác

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm
 LX

Thứ 2  24/04

14h00

Họp với phòng Đào tạo

Cán bộ, viên chức phòng đào tạo

Đ/c Nông

Phòng 203

Thứ 3  25/04

13h30

Dự đại hội CCB xã Sơn Cẩm

Đ/c Lợi

Đ/c Đà

Đ/c Hưng

Thứ 4  26/04

8h00

Họp với phòng Tài chính kế toán

Cán bộ, viên chức phòng TCKT

Đ/c Khôi

Phòng TCKT

Thứ 5  27/04

6h45

Dự Hội thi HSSV giỏi khối trường

Phòng đào tạo, GV chính trị,
đội tuyển HSSV dự thi

Đ/c Nông

Đ/c Hưng

8h00

Làm việc với công an phòng PCCC tỉnh Thái Nguyên về công tác kiểm tra an toàn PCCC

 

Đ/c Đà

Phòng 203

Thứ 6 28/04