Thứ - Ngày

Thời gian

Nội dung công tác

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm - Lái xe

Thứ 2 - 04/03

9h00

Họp Ban giám hiệu

Các đ/c trong Ban giám hiệu

Đ/c Khôi

 

Thứ 3 - 05/03

16h00

Họp đoàn thể thao tham gia thi đấu khối trường

Các đ/c trong đoàn thể thao

Đ/c Đà

Phòng 203

Thứ 4 – 06/03

 

 

 

 

 

Thứ 5 - 07/03

9h00

Họp Hội đồng xét thi đua tháng 2

Các đ/c trong Hội đồng

Đ/c Nông

Phòng 203

Thứ 6 - 08/03

 

 

 

 

 //tuýeninh2018