Thứ Ngày

Thời gian

Nội dung công tác

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm
 LX

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 4  03/05

12h15’

Đi tập huấn tại Bộ Công Thương

 

Đ/c Khôi

Đ/c Lợi

Thứ 5  04/05

12h30

Đi  tập huấn tại Lào Cai( từ 4-6/5/2017)

Đ/c Việt Hương

Đ/c Khôi

Đ/c Lợi

Thứ 6 05/05

8h00

Họp giao ban + Họp thi đua tháng 4/2017

BGH, Trưởng các đơn vị, công đoàn, đoàn TN

Đ/c Nông

Phòng 203

14h00

Dự ĐH công đoàn xã Sơn Cẩm

 

Đ/c Chiến

Đ/c Hưng//tuýeninh2018