Thứ  Ngày

Thời gian

Nội dung công tác

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm
 LX

Thứ 2  08/05

7h00

Đi Hà nội

 

Đ/c Khôi

Đ/c Lợi

7h30’

Dự giờ giảng giáo viên dạy giỏi

 

Đ/c Nông

 

Thứ 3  09/05

 

nt

nt

Đ/c Nông

 

 

Làm việc với Vụ Tài chính

Phòng Tài chính kế toán

Đ/c Khôi

 

15h00

Lễ kết nạp Đảng viên mới
chi bộ nghiệp vụ I

Đảng viên chi bộ nghiệp vụ I

Đ/c Bang

Hội trường
tầng 4

16h00

Lễ kết nạp Đảng viên mới
chi bộ Đào tạo

Đảng viên chi bộ Đào tạo

Đ/c Tuận

Hội trường
tầng 4

Thứ 4 10/05

 

Làm việc với Vụ Tài chính

Phòng Tài chính kế toán

Đ/c Khôi

 

7h00’

Tư vấn tuyển sinh

Thắng, Cường

Đ/c Chiến

Đ/c Hưng

13h00

Đi tập huấn tại Đồ Sơn

Đ/c Đỉnh

Đ/c Khôi

Đ/c Lợi

Thứ 5 11/05

5h00

Thi  tốt nghiệp Lào Cai

Phòng Đào tạo, khoa chuyên môn

Đ/c Nông

Đ/c Hưng

Thứ 6
12/05

 

nt

nt

Đ/c Nông

 

Thứ 7
13/05

 

Hội khóa 14

 

 

Nhà văn hóa

CN
14/05

 

Dự lễ tốt nghiệp tại Trung tâm ĐTBD

 

Đ/c Đà

Đ/c Kiên

 

Hội lớp Quản trị I

 

 

Nhà văn hóa//tuýeninh2018