Thứ  Ngày

Thời gian

Nội dung công tác

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm
 LX

Thứ 2 15/05

7h00

Về Bộ Công Thương

 

Đ/c Khôi

Đ/c Lợi

14h00

Kết nạp đảng viên mới Nghiệp vụ II

Các đ/c đảng viên chi bộ

Đ/c Lợi

Hội trường

tầng 4

Thứ 3  16/05

7h30

Họp chuyên môn và đào tạo, tuyển sinh

 BGH, Đ/c Tuận, Chiến, Hương, Lợi, Định, Nam

Đ/c Khôi

Phòng 203

7h00

Đi tư vấn tuyển sinh Chợ Đồn
 Định Hóa, Phú Lương

Đ/c Thắng, Cường

Đ/c Chiến

Đ/c Hưng

Thứ 4  17/05

8h00

Họp Hội đồng xây dựng chương trình đào tạo

Các đ/c trong Hội đồng

Đ/c Khôi

Phòng 203

Thứ 5 18/05

7h00

Đi tư vấn tuyển sinh, Chợ Mới,
Bạch Thông Bắc Cạn

Đ/c Thắng, Cường

Đ/c Chiến

Đ/c Hưng

Thứ6
19/05

7h00

Dự Hội thi giáo viên dạy giỏi khối trường

Phòng Đào tạo, các giáo viên
dự thi, giám khảo

Đ/c Nông

Đ/c Hưng

Thứ 7 20/05

 

nt

nt

 

nt

7h00

Tập huấn xây dựng
chương trình đào tạo sở LĐ

Đào tạo, Cơ khí, Điện, May, Kinh tế mỗi bộ phận 1 người

Đ/c Nông

Đ/c Hưng