Thứ  Ngày

Thời gian

Nội dung công tác

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm
 LX

Thứ 2 22/05

15h00

Làm việc với TT kiểm định TN

 

Đ/c Khôi

 

Thứ 3 23/05

8h00

Họp Đảng ủy

Các đồng chí trong BCH Đảng ủy

Đ/c Khôi

Phòng 308

Thứ 4 24/05

16h00

Dự hội nghị trường CĐCK Luyện Kim

BGH, Đ/c Lợi, Hùng

Đ/c Khôi

Đ/c Lợi

Thứ 5  25/05

8h30

nt

nt

Đ/c Khôi

nt

5h00

Đi Thái Bình (Thứ 5, thứ 6)

Đ/c Luật

Đ/c Nông

Đ/c Hưng

Thứ 6 26/05

9h00

Họp với phòng TCKT

Cán bộ, viên chức phòng TCKT

Đ/c Khôi

Phòng TCKT//tuýeninh2018