Thứ - Ngày

Thời gian

Nội dung công tác

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm - Lái xe

Thứ 2 - 11/03

14h00

Họp xét kết quả học tập rèn luyện HSSV

học kỳ I

Các đ/c trong Hội đồng

Đ/c Nông

Phòng 203

14h00

Dự Hội nghị tổng kết an ninh Tỉnh TN

 

Đ/c Đà

 

Thứ 3 - 12/03

14h00

Làm việc với với đoàn dự án Chính phủ Áo

Ban giám hiệu, Khoa cơ khí

Đ/c Khôi

Phòng khách giám hiệu

13h30’

Hội nghị xây dựng luật đất đai Phú Lương

 

Đ/c Đà

 

Thứ 4 – 13/03

7h30’

Hội nghị tuyển sinh sở Giáo dục Đào tạo

Ban giám hiệu, Trung tâm tuyển sinh

Đ/c Khôi

Phòng họp tầng 4

Thứ 5 - 14/03

7h30’

Sơ kết học kỳ I năm học 2012 - 2013

 

Đ/c Nông

Nhà giáo dục thế chất

Thứ 6 - 15/03

8h00

Họp Ban xây dựng đào tạo theo tín chỉ

 

Đ/c Nông

Phòng 203

Thứ 7 -16/03

8h00

Học Nghị quyết TW6

Toàn thể CBCNVC

Đ/c Khôi

Nhà văn hóa