KẾ HOẠCH HỌP HỘI ĐỒNG ĐÁNH GIÁ, NGHIỆM THU VÀ THANH LÝ ĐỀ TÀI CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2016 - 2017

Ngày 09/6/2017 (Thứ 6 - Sáng)

Thời gian

Tên đề tài, sáng kiến

Thành phần

Phòng họp

Ghi chú

Từ 8h - 9h45’

Đề tài 1:“Thiết kế modul ứng dụng LABVIEW trong điều khiển động cơ”

 

Đ/c Khôi, Nông, Việt Hương,  Giang, Định, Cù Hùng (PB1), Nam (PB2)

Tầng 4

Đ/c Thành, Bùi Tuấn chuẩn bị

Từ 8h45’ - 9h30’

Đề tài 2. “Thiết kế lắp ráp mô hình thực tập hệ thống truyền lực mô tô – xe máy”.

Đ/c Khôi, Nông, Việt Hương, Giang, T.Bình,  Đỉnh(PB1), Thái(PB2)

Tầng 4

Đ/c Tiến chuẩn bị

Từ 9h30’ - 10h15’

Đề tài: 3:“Thiết kế, chế tạo máy hút bụi – thổi khí”.

Đ/c Khôi, Nông, Việt Hương, Giang,  T.Bình,  Đỉnh(PB1), Tiến (PB2)

Tầng 4

Đ/c Dũng, Thái chuẩn bị

Từ 10h15’ - 11h

Đề tài: Xây dựng mô hình phòng kế toán ảo nhằm nâng cao chất lượng thực hành cho sinh viên ngành kế toán trường CĐCN Thái Nguyên.

Đ/c Khôi, Nông, Việt Hương, Giang,    Vũ Minh(PB1), Mạnh Hùng (PB2), Ngọc Thảo

Tầng 4

Đ/c Ngư, Thảo chuẩn bị//tuýeninh2018