Thứ ngày

Thời gian

Nội dung công tác

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm

Lái xe

Thứ 2  5/6

8h00

Họp kiểm kê tài sản

Tổ kiểm kê

Đ/c Đà

Phòng 203

Thứ 3  6/6

8h 00

Sinh hoạt dưới cờ

Toàn thể CBVC-HĐLĐ

Đ/c Khôi

Nhà văn hóa

14h 30

Họp BCH Công Đoàn Trường

BCH Công Đoàn

Đ/c Nông

Phòng 203

Thứ 4  7/6

8h 00

Họp CBCC

Đảng ủy, Ban giám hiệu, Chủ tịch công đoàn, Bí thư Đoàn TN, Bí thư các Chi bộ, trưởng phó các phòng khoa, trung tâm

Đ/c Khôi

Phòng 203

9h00

Họp xét thi đua tháng 5

Hội đồng thi đua

Đ/c Nông

Phòng 203

Thứ 5  8/6

 

7h00

Đi Bắc Giang

Phòng TTKT& KĐCL, Phòng CT HSSV

Đ/c Bang, Tuận

Đ/c Hưng

9h00

Họp với Phòng TCHC

CBNV Phòng TCHC

Đ/c Khôi

Phòng 203

Thứ 6  9/6

7h30

Họp Nghiệm thu đề tài cấp trường

Các Đ/c trong hội đồng KHCN

Đ/c Nông

Phòng họp tầng 4

 

9h00

Dự kỷ niệm ngày Thành lập trường CĐ Thương mại Du lịch

 Ban giám hiệu, Phòng TCHC

Đ/c Khôi

Đ/c Lợi

Thứ 7  10/6

5h30

Đi công tác tại Thái Bình

Đ/c Lợi, Chiến

Đ/c Khôi

Đ/c Lợi