Căn cứ Quy định về quản lý đề tài, sáng kiến khoa học và công nghệ của Hiệu trưởng trường cao đẳng Công nghiệp Thái Nguyên;

          Căn cứ vào hợp đồng triển khai các đề tài NCKH&CN cấp trường, năm học 2016– 2017.

            Ngày 09/06/2017 Hội đồng khoa học nhà trường đã tiến hành họp nghiệm thu đề tài cấp trường năm học 2016 – 2017.

           Hội đồng đã tiến hành thông qua và nghiệm thu 04 đề tài:

Đề tài 1:Thiết kế modul ứng dụng LABVIEW trong điều khiển động cơ – Công Thành/Bùi Tuấn.

Đề tài 2. Thiết kế lắp ráp mô hình thực tập hệ thống truyền lực mô tô, xe máy - Ninh Văn Tiến.

Đề tài 3:Thiết kế, chế tạo máy hút bụi – thổi khí – Quốc Dũng/Thái.

Đề tài 4: Xây dựng mô hình phòng kế toán ảo nhằm nâng cao chất lượng thực hành cho sinh viên ngành kế toán trường CĐCN Thái Nguyên – Thúy Ngư/Thảo.//tuýeninh2018