TT

Thời gian

Nội dung

Bộ phận thực hiện

1

Từ 6h - 6h45’ ngày 14/3/2013 (Thứ 5)

1. Treo khẩu hiệu: “Lễ sơ kết kỳ I, năm học 2012 – 2013”

2. Lễ  đài gồm: Quốc kỳ, phông, tượng Bác Hồ, bục giảng, Micro, amply, loa.

3. Địa điểm: Nhà GD Thể chất

Phòng Tổ chức hành chính

2

Từ 6h - 6h45’ ngày 14/3/2013

Chuẩn bị bàn ghế ngồi (mỗi bên 8 bộ bàn ghế)

Phòng Công tác HS - SV

3

Từ 7h - 7h30’ ngày 14/3/2013

Tập trung học sinh, sinh viên

Phòng Công tác HS - SV

4

Từ 7h30’

Lễ sơ kết bắt đầu

P. Đào tạo, Phòng CTHS, Các đồng chí trưởng phòng, khoa; Giáo viên chủ nhiệm các lớp K44, K45, K46

5

Từ 7h30’

Chào cờ, tuyên bố lý do

Đ/c Luật

6

Từ 7h40 - 7h50’

Đọc báo cáo sơ kết kỳ I

Đ/c V. Hương

7

Từ 7h50 - 8h00’

Đọc quyết định khen thưởng

Đ/c Tuận

8

Từ 8h00 - 8h10’

Phát biểu của Ban Giám hiệu

Đ/c Nông

9

Từ 8h10 - 8h20’

Phát động của Đòan Thanh niên chào mừng ngày 26/3

Đ/c Luật

 

* Ghi chú: đề nghị các phòng, khoa chuyên môn thực hiện theo đúng kế hoạch trên. Các lớp được nghỉ học 3 tiết đầu buổi sáng ngày 14/3/2013, 3 tiết cuối học tập bình thường.