Thứ  Ngày

Thời gian

Nội dung công tác

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm
 LX

Thứ 2 12/06

 

 

 

 

 

Thứ 3  13/06

8h00

Xét Nâng Lương

Các đ/c trong Hội đồng và trưởng các đơn vị có người được nâng lương

Đ/c Khôi

Phòng 203

Thứ 4  14/06

7h00

Đi Hà Nội

 

Đ/c Khôi

Đ/c Lợi

Thứ 5  15/06

15h00

Họp xét tốt nghiệp
 TCCN - K49, CĐ K48

Các đ/c trong Hội đồng

Đ/c Nông

Phòng 203

Thứ 6 16/06

5h30

Đi Hòa Bình

Đ/c Luật

Đ/c Nông

Đ/c Hưng