Thứ  Ngày

Thời gian

Nội dung công tác

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm
 LX

Thứ 2  19/06

7h00

Đai Hà Nội

Đ/c Lợi

Đ/c Khôi

Đ/c Lợi

8h00

Họp Hội đồng thẩm định

chương trình đào tạo

Các đ/c trong Hội đồng

Đ/c Nông

Phòng 203

Thứ 3  20/06

5h00

Đi tập Huấn công tác TCKT

tại Quảng Ninh (từ 20-23/6)

Đ/c Hằng

Đ/c Hương

Đ/c Hưng

Thứ 4  21/06

 

 

 

 

 

Thứ 5  22/06

 

 

 

 

 

Thứ 6 23/06

9h00

Họp BCH công đoàn trường mở rộng

BCH, chủ tịch công đoàn bộ phận

Đ/c Nông

Phòng 203//tuýeninh2018