Thứ  Ngày

Thời gian

Nội dung công tác

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm
 LX

Thứ 2
26/06

7h00

Đi dự bảo vệ luận án tiến sĩ

 

Đ/c Nông

Đ/c Lợi

15h00

Họp tập thể lãnh đạo

Thường vụ Đảng ủy, Ban giám hiệu

Đ/c Khôi

Phòng 308

Thứ 3  27/06

7h00

Về Bộ Công Thương

Đ/c Lợi

Đ/c Khôi

Đ/c Lợi

Thứ 4  28/06

8h00

Hội nghị tập thể lãnh đạo mở rộng

Thường vụ Đảng ủy, BGH, Đảng ủy, Chủ tịch công đoàn, Bí thư ĐTN Trưởng các đơn vị

Đ/c Khôi

Phòng 203

15h00

Hội nghị tập thể lãnh đạo

Thường vụ Đảng ủy, Ban giám hiệu

Đ/c Khôi

Phòng 308

Thứ 5  29/06

8h00

Hội nghị cán bộ chủ chốt

Đảng ủy, BGH, chủ tịch công đoàn,

Bí thư ĐTN, Bí thư chi bộ,

Trưởng, phó các đơn vị

Đ/c Khôi

Phòng 203

15h00

Hội nghị tập thể lãnh đạo

Thường vụ Đảng ủy, Ban giám hiệu

Đ/c Khôi

Phòng 308

Thứ 6 30/06

 

 

 

 

 //tuýeninh2018