Thứ  Ngày

Thời gian

Nội dung công tác

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm
 LX

Thứ 2  03/07

7h00

Đi Hà Nội

 

Đ/c Khôi

Đ/c Lợi

14h00

Họp CCB thành phố

 

Đ/c Lợi

Đ/c Hưng

Thứ 3  04/07

5h00

Đi tập huấn tại Lăng Cô – Huế

(Từ - 04/7/2017 – 09/07/2017)

Đ/c Nông, Đà, Lợi, Hùng,

V. Hương, Lê Hương

Đ/c Khôi

Đ/c Lợi

Thứ 4  05/07

 

Đi tập huấn tại Vĩnh Phúc

Đ/c Đỉnh, Luật

 

Đ/c Hưng

Thứ 5  06/07

 

 

 

 

 

Thứ 6 07/07