Thứ  Ngày

Thời gian

Nội dung công tác

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm
 LX

Thứ 2 17/07

7h30

Khai mạc huấn luyện
dân quân tự vệ

Đại biểu: BGH, BCH Đảng ủy,
Trưởng các đơn vị; Trung đội tự vệ

Đ/c Khôi

Nhà văn hóa

 

14h00

Đi Hội CCB thành phố

 

Đ/c Lợi

Đ/c Lợi

Thứ 3 18/07

8h00

Họp với phòng TCKT

Cán bộ, viên chức phòng TCKT

Đ/c Khôi

Phòng TCKT

Thứ 4 19/07

 

 

 

 

 

Thứ 5 20/07

9h00

Họp bàn giao công việc phụ trách trường

Đảng ủy, BGH, Chủ tịch công đoàn, Bí thư ĐTN,
Bí thư chi bộ, Trưởng, phó các đơn vị

Đ/c Khôi

Phòng 203

Thứ 6 21/07

 

 

 

 

 //tuýeninh2018