Thứ
Ngày

Thời gian

Nội dung công tác

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm
 LX

Thứ 2  07/08

8h00

Làm việc với đoàn thanh tra
Bộ LĐTB&XH

Đào tạo, tuyển sinh,
TCHC, QTVT

Đ/c Nông

Phòng 203

Thứ 3  08/08

8h00

Họp Hội đồng tuyển sinh

Các đ/c trong Hội đồng

Đ/c Nông

Phòng 203

9h00

Họp BCH công đoàn mở rộng nghiệp vụ II

Các đ/c trong BCH, tổ trưởng
tổ công đoàn bộ phận

Đ/c Lợi

Phòng 207

14h00

Làm việc với đoàn kiểm tra quân khu I

Đ/c Lan Hương, V. Hương, Tuệ

Đ/c Đà

Phòng 203

Thứ 4  09/08

7h00

Đi Hà Nội

Đ/c Hiền

Đ/c Nông

Đ/c Lợi

Thứ 5  10/08

 

 

 

 

 

Thứ 6
11/08