Thứ - ngày

Thời gian

Nội dung công tác

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm - LX

Thứ 2 – 21/8

 

 

 

 

 

Thứ 3 – 22/8

13h00

Đi Trường THPT Trần Quốc Tuấn

 

Đ/c Chiến

Đ/c Hưng

Thứ 4 – 23/8

5h30

Đi Lào Cai

Đ/c Lợi, Chiến

Đ/c Nông

Đ/c Lợi

Thứ 5 – 24/8

 

 

 

 

 

 

Thứ 6 – 25/8

7h00

Đi Hà Nội

 

Đ/c Nông

Đ/c Lợi

7h30

Đi dự Đại hội Công đoàn Trường CĐ Thương mại và Du lịch

 

Đ/c Chiến

Đ/c Hưng

14h00

Họp thi đua Công đoàn trường

BCH Công đoàn trường, Chủ tịch công đoàn bộ phận

Đ/c Nông

P. 203//tuýeninh2018