Thứ  Ngày

Thời gian

Nội dung công tác

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm
 LX

Thứ 2 28/08

16h30

Đi CĐ Thương mại&Du Lịch

Bí thư Đảng ủy, BGH, Trưởng phòng TCKT, Đạo tạo, TCHC

Đ/c Nông

Đ/c Hưng

Thứ 3 29/08

7h00

Đi Lạng Sơn

Đ/c Lợi, Chiến

Đ/c Nông

Đ/c Lợi

Thứ 4 30/08

8h00

Họp Đảng ủy mở rộng triển khai công tác tháng 9 và quý 4/2017

BCH Đảng ủy, Bí thư các chi bộ

Đ/c Khôi

Phòng 308

Thứ 5  31/08

 

 

 

 

 

Thứ 6
01/09

 

 

 

 

 

Ghi chú

Căn cứ Quy định về nghỉ bù ngày 02/9 của nhà nước.

Căn cứ tình hình thực tế. Nhà trường thông báo kế hoạch nghỉ lễ 02/9/2017 như sau:

Thời gian nghỉ: Từ 02/9 (Thứ 7) đến hết ngày 04/9/2017 (Thứ hai)

 Ngày 05/9/2017 làm việc bình thường.

Đề nghị các đơn vị thông báo cho cán bộ, viên chức thực hiện việc thông báo trên././/tuýeninh2018