Thứ Ngày

Thời gian

Nội dung công tác

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm
 LX

Thứ 2 05/09

 

 

 

 

 

Thứ 3  06/09

6h30

Đi Bắc Ninh

Đ/c Lợi

Đ/c Nông

Đ/c Lợi

 

Đi Bắc Giang

Đ/c Cường

Đ/c Đà

Đ/c Hưng

Thứ 4  07/09

7h00

Đi tập huấn

 

Đ/c Đà

Đ/c Hưng

8h30

- Họp công đoàn bộ phận nghiệp vụ I
- Họp Chi bộ nghiệp vụ I

- Cán bộ, đoàn viên công đoàn nghiệp vụ I
- Đảng viên chi bộ nghiệp vụ I

Đ/c Kiên

Đ/c Bang

Phòng 203

15h00

Họp chi bộ Đào tạo

Đảng viên chi bộ đào tạo

Đ/c Tuận

Phòng 203

Thứ 5  08/09

8h00

Họp giao ban tháng 9 và xét thi đua tháng 7, tháng 8

Đảng ủy, BGH, trưởng các đơn vị,
đoàn Thanh niên

Đ/c Nông

Phòng 203

Thứ 6 09/09

7h30

Hội nghị tổng kết năm học 2016-2017 và sơ kết 6 tháng đầu năm 2017

Toàn thể cán bộ, viên chức

Đ/c Nông

Hội trường Nhà văn hóa//tuýeninh2018