Thứ Ngày

Thời gian

Nội dung công tác

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm
 LX

Thứ 2 18/09

14h30

Đại hội công đoàn bộ phận nghiệp vụ I

Đại biểu, cán bộ, đoàn viên
công đoàn nghiệp vụ I

Đ/c Kiên

Hội trường tầng 4

14h00

Đại hội công đoàn bộ phận khoa Điện

Đại biểu, cán bộ, đoàn viên
công đoàn khoa Điện

Đ/c Hùng

Hội trường nhà văn hóa

Thứ 3 19/09

9h00

Họp Hội đồng xét kết quả học tập rèn luyện Học kỳ II năm học 2016 – 2017

Các đ/c trong Hội đồng

Đ/c Nông

Phòng 203

Thứ 4 20/09

8h00

Họp Đảng ủy bổ nhiệm cán bộ

Các đ/c Trong BCH Đảng ủy

Đ/c Khôi

Phòng 308

Thứ 5 21/09

6h00

Đi Hội thảo ĐH công nghiệp HN

Đ/c V. Hương, Định

 

Đ/c Hưng

Thứ 6
22/09

8h00

Họp Hội đồng kiểm định chất lượng

Các đ/c trong Hội đồng

Đ/c Nông

Phòng 203//tuýeninh2018