Thứ - Ngày

Thời gian

Nội dung công tác

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm - Lái xe

Thứ 2 - 18/03

 

Đi Hà Nội

 

Đ/c Khôi

 

16h00

Làm việc với đoàn cầu lông

Các đ/c trong đoàn thể thao

Đ/c Đà

 

Thứ 3 - 19/03

 

Đi Hà Nội

 

Đ/c Khôi

 

9h00

Dự lễ bế giảng của Trung tâm

 

Đ/c Đà

 

14h00

Họp Hội đồng kỷ luật HSSV

Các đ/c trong Hội đồng

Đ/c Nông

Phòng 404

Thứ 4 – 20/03

 

 

 

 

 

Thứ 5 - 21/03

7h30’

Đưa đoàn đi khai mạc cầu lông tỉnh TN

Các đ/c trong đoàn thể thao

Đ/c Đà

 

Thứ 6 - 22/03

8h00

Họp Đảng ủy

 

Đ/c Khôi

Phòng 308

 

Đưa đoàn đi thiđấu cầu lông tỉnh TN

Các đ/c trong đoàn thể thao

Đ/c Đà

 

Thứ 7 - 23/03

 

nt

nt

Đ/c Đà

 //tuýeninh2018