THÔNG BÁO CẮT ĐIỆN

Kính gửi:Các đơn vị Phòng, Ban, Khoa, Trung tâm

     Căn cứ vào thông báo của Chi nhánh Điện lực Phú lương về việc tạm ngừng cung cấp điện để sửa chữa, bảo dưỡng, đường dây, trạm BA

Thời gian: Ngày 30  tháng 09  năm 2017; Sáng :Từ  05  giờ 00 phút đến 10 giờ 00 phút

        Vậy Phòng Quản trị - Vật tư  thông báo cho các đơn vị Phòng, Khoa, Ban, Trung tâm được biết để có kế hoạch chủ động trong thời gian cắt điện trên./.

Nơi gửi: Các đơn vị trong nhà trường

                Lưu Phòng Quản trị vật tư

 

            Ngày 28 tháng 09  năm 2017

               Phòng Quản Trị Vật Tư