Thứ  Ngày

Thời gian

Nội dung công tác

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm
 LX

Thứ 2  02/10

 

 

 

 

 

Thứ 3  03/10

15h30

Đại hội trù bị chi bộ khoa Cơ bản

Đảng viên chi bộ khoa Cơ bản

Đ/c Lan Hương

Hội trường
tầng 4

Thứ 4  04/10

 

 

 

 

 

Thứ 5  05/10

8h30

Đại hội trù bị chi bộ Đào tạo

Đảng viên chi bộ Đào tạo

Đ/c Tuận

Nhà văn hóa

8h30

Họp công đoàn mở rộng

Các đ/c trong BCH công đoàn trường
 chủ tịch công đoàn bộ phận

Đ/c Nông

Phòng 203

Thứ 6 06/10

14hh00

Đại hội chi bộ Đào tạo

Đại biểu, đảng viên chi bộ Đào tạo

Đ/c Tuận

Nhà văn hóa

14h30

Đại hội chi bộ khoa Cơ bản

Đại biểu, đảng viên chi bộ khoa Cơ bản

Đ/c Lan Hương

Hội trường
tầng 4//tuýeninh2018