Thứ Ngày

Thời gian

Nội dung công tác

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm
 LX

Thứ 2 09/10

8h00

Đại hội trù bị chi bộ nghiệp vụ II

Các đ/c đảng viên chi bộ nghiệp vụ II

Đ/c Lợi

Phòng 203

9h00

Mở thầu xây dựng

Các đ/c trong Ban quản lý dự án

Đ/c Khôi

Phòng 203

9h00

Đại hội trù bị nghiệp vụ I

Các đ/c đảng viên chi bộ nghiệp vụ I

Đ/c Bang

Hội trường tầng 4

12h20

Đi Hà Nội

Đ/c Hiền

Đ/c Nông

Đ/c Lợi

14h00

Họp xét thi đua tháng 9/2017

Các đ/c trong Hội đồng

Đ/c Đà

Phòng 203

Thứ 3 10/10

 

 

 

 

 

Thứ 4  11/10

 

 

 

 

 

Thứ 5  12/10

8h30

Dự Hội nghị tổng kết thi đua khen thưởng năm học 2016 – 2017 tại trường
CĐ Văn hóa nghệ thuật Việt Bắc

Đ/c Lợi, V. Hương, Đỉnh, Sơn Hà

Đ/c Nông

Đ/c Lợi

14h00

Đại hội chính thức chi bộ nghiệp vụ I

Đại biểu, đảng viên chi bộ
nghiệp vụ I

Đ/c Bang

Nhà văn hóa

14h00

Đại hội chính thức chi bộ nghiệp vụ II

Đại biểu, đảng viên chi bộ
nghiệp vụ II

Đ/c Lợi

Hội trường tầng 4

Thứ 6 13/10

 

Đi tập huấn tại trường Việt Đức
(Từ 13/10 – 15/10/2017)

Đ/c Lợi, Đỉnh, Việt Hương, Lan Hương, Chiến, Bang, Định, Dũng, Luật

Đ/c Đà

Đ/c Hưng//tuýeninh2018