Thứ  Ngày

Thời gian

Nội dung công tác

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm
 LX

Thứ 2 16/10

7h00

Đi Hà Nội

Đ/c Hiền

Đ/c Nông

Đ/c Lợi

9h00

Đại hội trù bị khoa Cơ khí

Các đ/c đảng viên chi bộ
Khoa Cơ khí

Đ/c Dũng

Hội trường
tầng 4

Thứ 3 17/10

14h00

Đại hội chi bộ khoa Cơ khí

Đại biểu, đảng viên chi bộ
Khoa Cơ khí

Đ/c Dũng

Hội trường
tầng 4

14h30

Đại hội chi bộ khoa Điện

Đại biểu, đảng viên
chi bộKhoa Điện

Đ/c Định

Nhà văn hóa

Thứ 4 18/10

7h00

Tham gia Hội  trại Thanh niên chào mừng kỷ niệm
55 năm thành lập thành phố Thái Nguyên

Các đ/c trong đoàn
tham gia hội trại

Đ/c Hà

Đ/c Lợi

Thứ 5 19/10

 

Đi công tác TP Hồ Chí Minh

Đ/c Lợi, Việt Hương, Hiền

Đ/c Nông

 

Thứ 6
20/10

14h00

Mít tinh kỷ niệm ngày 20/10

Đại biểu, nữ công
toàn trường

Đ/c Hồng

Nhà văn hóa//tuýeninh2018