KẾ HOẠCH VÀ CH­ƯƠNG TRÌNH

BẾ GIẢNG LỚP LIÊN THÔNG CĐ-ĐH NGÀNH TỰ ĐỘNG HÓA

(Niên khóa: 2010 - 2013)

I. Công tác chuẩn bị

- Phòng Tổ chức Hành chính chuẩn bị hội trường, khánh tiết, loa đài.

- Địa điểm: Tại Hội tr­ường Nhà văn hoá

- Thời gian: 9h 30Thứ tư - Ngày 27 tháng 3 năm 2013

- Thành phần dự lễ khai giảng:

+ Đại diện Ban Giám hiệu, phòng Đào tạo, phòng công tác HSSV của Tr­ường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái nguyờn

+ Đại biểu của tưr­ờng CĐCN - TN: Các đồng chí trong Ban giám hiệu, giám đốc trung tâm, các đồng chí là tr­ưởng phòng, tr­ưởng khoa, bí th­ư đoàn Thanh niên.

+ Toàn thể sinh viên lớp Điện Tự động hóa LTCN10I   

II. Ch­ương trình lễ bế giảng

TT

Thời gian

Nội dung công việc

Thực hiện

1

Từ 9h 30

Đón tiếp đại biểu

Tr­ường CĐCN T.Nguyên

2

Từ 9h 35

Chào cờ, tuyên bố lý do, g.thiệu đại biểu

TT THNN - Tuyển sinh

3

Từ  9h 40

Tổng kết khóa học

TT THNN - Tuyển sinh

4

Từ  9h 45

Công bố quyết định tốt nghiệp, quyết định khen thưởng cho sinh viên tiêu biểu của khoá học

Tr­ường ĐHKTCN - TN

5

Từ  9h 55

Trao giấy khen, bằng tốt nghiệp cho SV

Đại diện lãnh đạo của

2 trường

6

Từ  10h 30

Phát biểu đại diện của trường ĐHKTCN

Đ/c Trần Minh Đức

- Phó Hiệu trưởng

7

Từ  10h 40

Phát biểu của đơn vị liên kết

Đ/c Dương Đình Nụng

- Phó  Hiệu tr­ưởng

8

Từ  10h 45

Đại diện SV lên phát biểu cảm ơn và tặng hoa ban lãnh đạo hai trư­ờng ĐHKTCN - TN và tr­ường CĐCN TN

Trần Minh Phương

(Lớp trưởng)

9

Từ  10h 50

Bế mạc

TT THNN-Tuyển sinh//tuýeninh2018