Thứ Ngày

Thời gian

Nội dung công tác

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm
LX

Thứ 2  06/11

13h00

Đi Bộ Công Thương

Đ/c Đỉnh

Đ/c Nông

Đ/c Lợi

Thứ 3 07/11

9h00

Họp tổ May thời trang

Đ/c Nam, Huế, Huỳnh Hồng

Đ/c V.Hương

Phòng 203

14h00

Lễ trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng

BCH Đảng ủy, Bí thư các chi bộ, Đảng viên chi bộ nghiệp vụ I, Nghiệp vụ II

Đ/c Khôi

Hội trường tầng 4

Thứ 4  08/11

8h00

-          Họp giao ban tháng 11
-          Họp xét thi đua tháng 10/2017

Ban giám hiệu, Trưởng các đơn vị, Chủ tịch công đoàn,
Bí thư ĐTN

Đ/c Nông
Đ/c Đà

Phòng 203

15h00

Họp chi bộ Đào tạo

Các đ/c đảng viên chi bộ

Đ/c Chiến

Phòng 203

Thứ 5 09/11

8h30

Họp triển khai kế hoạch
biên soạn giáo trình

Tổ biên soạn,
các đ/c trong Hội đồng

Đ/c Nông

Phòng 203

14h00

Họp Hội đồng xác định danh mục và tuyển chọn đề tài, sáng kiến cấp trường
năm học 2017 - 2018

Các đ/c trong Hội đồng

Đ/c Đà

Phòng 203

Thứ 6
10/11

8h00

Họp Hội đồng xác định danh mục và tuyển chọn đề tài, sáng kiến cấp trường
năm học 2017 - 2018

Các đ/c trong Hội đồng

Đ/c Đà

Phòng 203

14h00

nt

nt

 

 //tuýeninh2018