Thứ Ngày

Thời
gian

Nội dung công tác

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm
LX

Thứ 2 13/11


Thứ 314/11

9h00

Họp Đảng ủy ( chuyển đảng chính thức
cho các đ/c đảng viên dự bị)

Các đ/c trong BCH Đảng ủy

Đ/c Khôi

Phòng 308

14h00

Họp BCH Công đoàn trường mở rộng

Các đ/c trong BCH công đoàn trường, Chủ tịch công đoàn bộ phận

Đ/c Nông

Phòng 203

15h00

Họp BCH công đoàn trường

Các đ/c trong BCH công đoàn trường

Đ/c Nông

Phòng 203

Thứ 4  15/11

8h00

Họp xét miễn giảm học phí HSSV

Các đ/c trong Hội đồng

Đ/c Đà

Phòng 203

Thứ 5  16/11

5h00

Tập huấn tại Quảng Ninh

Đ/c Đỉnh, Hải, Chiến

Đ/c Nông

Đ/c Lợi

Thứ 6 17/11

7h00

Đi Hà Nội

Đ/c Lợi

Đ/c Nông

Đ/c Lợi

8h00

Dự kỷ niệm 35 năm thành lập
Trung tâm GDTX tỉnh Thái Nguyên

Đ/c Kiên

Đ/c Đà

Đ/c Hưng

14h00

Tổng vệ sinh toàn trường
chào mừng  ngày 20/11

Các Công đoàn bộ phận

Đ/c Bang


Thứ 7  18/11

14đ00

Đi Việt Trì dự kỷ niệm
50 năm thành lập trường

Đ/c Khôi, Đà, Lợi, Đỉnh, V.Hương

Đ/c Nông

Đ/c Hưng,
Đ/c Lợi

CN 19/11


Nt

nt