Thứ
Ngày

Thời gian

Nội dung công tác

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm
 LX

Thứ 220/11

8h00

Gặp mặt lễ kỷ niệm 20/11

Đại biểu, cán bộ, viên chức

toàn trường

Đ/c Nông

Nhà văn hóa

Thứ 3 21/11

 

 

 

 

 

Thứ 4  22/11

7h00

Đi công tác Lạng Sơn

Đ/c Chiến

Đ/c Nông

Đ/c Lợi

5h00

Đi ôn thi kỹ năng nghề Quốc gia

Các đ/c trong quyết định

Đ/c Đỉnh

Đ/c Hưng

Thứ 5 23/11

8h00

Họp Ban chỉ đạo thể thao khối trường

Đ/c Lợi, Tuệ

Đ/c Đà

Phòng 203

Thứ 6
24/11

 

 

 

 

 

Thứ 7 25/11

5h00

Dự lễ kỷ niệm thành lập trường ĐH Việt Hung

Đ/c Lợi

Đ/c Nông

Đ/c Lợi

14h30

Dự lễ kỷ niệm thành lập phân hiệu

Giao thông Vận tải

Đ/c Hiền

Đ/c Đà

Đ/c Hưng