Thứ - Ngày

Thời gian

Nội dung công tác

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm - Lái xe

Thứ 2 - 25/03

 

 

 

 

 

Thứ 3 - 26/03

14h00

Họp Đảng ủy

Các đ/c trong BCH Đảng ủy

Đ/c Khôi

Phòng 308

Thứ 4 – 27/03

9h00

Dự bế giảng ĐH kỹ thuật công nghiệp

 

Đ/c Nông

 

Thứ 5 - 28/03

15h00

Học kiến thức phòng cháy, chữa cháy

Toàn thể CBCNV, giáo viên ( Đề nghị các đ/c mang theo sách bút để ghi chép)

Đ/c Đà

Nhà văn hóa

Thứ 6 - 29/03

 

 

 

 

 

 

>> Lịch công tác tuẩn từ 18/03 đến 23/03/2013//tuýeninh2018