Thứ  Ngày

Thời gian

Nội dung công tác

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm
 LX

Thứ 2 18/12

7h30’

Dự Đại hội Công đoàn trường CĐ Việt Đức

Đ/c Chiến

Đ/c Nông

Đ/c Hưng

Thứ 3 19/12

19h30’

Hội diễn văn nghệ chào mừng ĐH Công đoàn

Toàn thể cán bộ, viên chức

Đ/c Nông

Hội trường
 nhà văn hoá

Thứ 4 20/12

7h30’

Đại hội Công đoàn trường

Toàn thể cán bộ, viên chức

Đ/c Nông

Hội trường
 nhà văn hoá

Thứ 5 21/12

6h30

Hội thao khối trường

Các đ/c trong đoàn thể thao

Đ/c Đà

Đ/c Hưng, Lợi

Thứ 6
22/12

 

nt

nt

Đ/c Đà

 

8h30

Họp xét nâng bậc lương,

xét phụ cấp thâm niên nhà giáo

Các đ/c trong
Hội đồng

Đ/c Nông

Phòng 203