Thứ Ngày

Thời gian

Nội dung công tác

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm
 LX

Thứ 2 25/12

8h00

Đi Bộ Công Thương

 

Đ/c Lợi

Đ/c Lợi

Thứ 3 26/12

8h30’

Họp với phòng TCKT

Cán bộ, viên chức phòng TCKT

Đ/c Nông

Phòng TCKT

14h30

Giao lưu thể thao bóng chuyền
với ĐTN trường CĐCN Việt Đức

Đại biểu BCH ĐTN, đội bóng chuyền ĐTN

Đ/c Đà

Đ/c Hưng

Thứ 4 27/12

7h30’

Họp Thành uỷ

Đ/c Việt Hương

Đ/c Khôi

Đ/c Lợi

Thứ 5  28/12

6h30

Thi đấu thể thao Cụm ANKV phía Nam
(Tại trại giam Phú Sơn 4)

Đoàn thể thao

Đ/c Đà

Đ/c Hưng

9h00

Làm việc với lãnh đạo trường THPT
Nguyễn Bỉnh Khiêm

Đ/c Khôi, Đà, Lợi, Chiến,V. Hương

Đ/c Nông

Phòng 203

Thứ 6
29/12

14h00

Tập huấn cán bộ Đoàn năm học 2017 - 2018

BCH các chi đoàn, Ban cán sự các lớp, các lớp K51

Đ/c Hà

Nhà văn hoá

 14h00

Dự tổng kết Cụm ANKV

Đ/c Khiết

Đ/c Đà

Đ/c Hưng

Ghi chú: Toàn trường nghỉ tết dương lịch 01/01/2018 (Thứ 2)