Thứ  Ngày

Thời gian

Nội dung công tác

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm
 LX

Thứ 2 01/01

 

 

 

 

 

Thứ 3  02/01

9h00’

Họp Ban Giám hiệu

Các đ/c trong Ban Giám hiệu

Đ/c Nông

 

Thứ 4 03/01

8h00’

Họp Đảng ủy (Triển khai kế hoạch học NQTW6 và nghe báo cáo của BCH Công đoàn Khóa XIII

Các đ/c trong BCH Đảng ủy

Đ/c Khôi

Phòng 308

16h30

Họp tổng kết thể thao Khối trường
 và Cụm ANKV phía Nam

Các đ/c trong đoàn thể thao, Trọng tài, Lái xe

Đ/c Đà

Phòng 203

6h30

Thực hiện chương trình “Tình nguyện mùa đông”

BCH Đoàn trường

Đ/c Hà

Định Hóa

Thứ 5 04/01

8h00

Họp giao ban tháng 01/2018

Giám hiệu, Công đoàn, ĐTN,
Trưởng các đơn vị

Đ/c Nông

Phòng 203

9h00

Họp xét thi đua tháng 12/2017

Các đồng chí trong Hội đồng

Đ/c Đà

Phòng 203

Thứ 6 05/01

8h00

Dự họp phiên thứ nhất BCH Công đoàn trường Khóa XIII

BCH Công đoàn trường
Khóa XIII

Đ/c Khôi

Phòng 203

9h00

Bàn giao nhà 4 tầng

Chủ đầu tư, Ban quản lý dự án, bên B thi công

Đ/c Nông

Phòng 203//tuýeninh2018