Thứ Ngày

Thời gian

Nội dung công tác

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm
 LX

Thứ 2 08/01

8h00

Đi họp Hội CCB thành phố

Đ/c Bang

Đ/c Lợi

Đ/c Hưng

Thứ 3  09/01

 

 

 

 

 

Thứ 4  10/01

7h45’

Đi dự tổng kết Quốc phòng – An ninh

Đ/c Khôi

Đ/c Đà

Đ/c Hưng

8h30’

Bàn giao công tác Công đoàn

Đ/c Chiến, Hiền, Thuyên, Thanh Hương

Đ/c Nông

Phòng 203

15h00’

Đi Hà Nội

 

Đ/c Nông

Đ/c Lợi

Thứ 5 11/01

7h30’

Học Nghị Quyết TW6 khóa XII

Toàn thể CB, Đảng viên, viên chức, hợp đồng LĐ

Ban Tuyên giáo Thành ủy

Nhà văn hóa

 

14h00

Họp Hội đồng thanh lý tài sản

Các đ/c trong Hội đồng

Đ/c Đà

Phòng 203

Thứ 6 12/01

5h15’

Đi Trường Nguyễn Bỉnh Khiêm Bắc Giang thi tốt nghiệp hệ TCCN K50

Đ/c Luật, Huyền

Đ/c Hương

Đ/c Hưng

Ghi chú: Sáng thứ 5 giáo viên có giờ buổi sáng được nghỉ để học Nghị quyết TW 6