LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
TỪ 05/03 ĐẾN 09/03/2018

Thứ Ngày

Thời gian

Nội dung công tác

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm- LX

Thứ 2 05/03

 

 

 

 

 

Thứ 3  06/03

 

 

 

 

 

Thứ 4  07/03

8h00

Gặp mặt Hội Hưu trí

Bí thư Đảng ủy, BGH,
Trưởng, phó các đơn vị

Hội hưu trí

Hội trường nhà văn hóa

14h00

Họp giao ban

BGH, Trưởng các đơn vị, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư đoàn Thanh niên

Đ/c Nông

Phòng 203

Thứ 5  08/03

8h00

Mít tinh kỷ niệm ngày Quốc tế
phụ nữ 08/03/2018

Đại biểu, nữ công toàn trường

Đ/c Hương

Hội trường nhà văn hóa

Thứ 6 09/03

 

 

 

 

 //tuýeninh2018