Thứ - Ngày

Thời gian

Nội dung công tác

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm - Lái xe

Thứ 2 - 08/04

 

 

 

 

 

Thứ 3 - 09/04

8h00

Họp

Đ/c Tuận, Khiết, Việt, Hiền Bảo vệ

Đ/c Đà

 

15h00

Cùng sư thầy trao quà cho HSSV nghèo

Phòng công tác HSSV

Đ/c Đà

Hội trường tầng 4

Thứ 4 – 10/04

 

 

 

 

 

Thứ 5 - 11/04

 

 

 

 

 

Thứ 6 - 12/04

8h00

Đi trường vùng cao Việt Bắc

 

Đ/c Nông

 

14h30

Họp khối trường

 

Đ/c Khôi

 

 

>>Lịch công tác (tuần từ 01/04 đến 05/04/2013)//tuýeninh2018