Thứ  Ngày

Thời gian

Nội dung công tác

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm
 LX

Thứ 2  19/03

7h30

Đi công tác trường Hưng Yên)

Đ/c Lợi

Đ/c Đà

Đ/c Lợi

Thứ 3 20/03

 

Đi tập huấn Bình định (từ 20 – 23/23)

Đ/c Lợi, Lê Hương

Đ/c Nông

Đ/c Lợi

8h00

Họp BCH Công đoàn trường

Các đ/c trong BCH công đoàn trường

Đ/c Chiến

Phòng 203

Thứ 4  21/03

 

 

 

 

 

Thứ 5  22/03

8h00

Họp Hội đồng xét thưởng, học bổng, chuyển kỳ cho K49, K50, K51

Các đ/c trong Hội đồng

Đ/c Đà

Phòng 203

Thứ 6
23/03

 

 

 

 

 //tuýeninh2018