Thứ
 Ngày

Thời gian

Nội dung công tác

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm
 LX

Thứ 2  26/03

14h30

Họp xét hạnh kiểm

Các đ/c trong Hội đồng

Đ/c Đà

Phòng 203

Thứ 3 27/03

8h00

Họp Hội đồng đánh giá, nghiệm thu và thanh lý đề tài khoa học

Các đồng chí trong Hội đồng

Đ/c Đà

Phòng 203

14h00

nt

nt

nt

nt

Thứ 4  28/03

7h30

Hội nghị tuyển sinh

Theo kế hoạch Hội nghị

Đ/c Nông

Nhà văn hóa

14h00

Hội nghị tập thể
 lãnh đạo trường mở rộng

Đảng ủy, BGH, chủ tịch công đoàn, Bí thư Đoàn TN, Trưởng các đơn vị

Đ/c Nông

Phòng 203

15h30

Họp Đảng ủy

Các đ/c trong BCH Đảng ủy

Đ/c Khôi

Phòng 308

Thứ 5  29/03

8h00

Hội nghị Cán bộ chủ chốt

Đảng ủy, BGH, Chủ tịch Công đoàn,
Bí thư ĐTN, Trưởng, Phó các đơn vị

Đ/c Nông

Phòng 203

Thứ 6
30/03

6h00

Đi Hà Nội

Đ/c Việt Hương

Đ/c Nông

Đ/c Lợi

7h30

Đưa đoàn đi biểu diễn văn nghệ
khối trường tại trường CĐ Y tế

Các đ/c trong đoàn

Đ/c Đà

Đ/c Hưng

Chủ nhật 01/04
 

6h00

Đi Võ Nhai

 

Đ/c Luật

Đ/c Hưng//tuýeninh2018