Thứ Ngày

Thời gian

Nội dung công tác

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm
LX

Thứ 2 02/04

6h30

Tập huấn tại Hà Nội

Việt Hương

 

Đ/c Hưng

Thứ 3 03/04

8h30

Họp với phòng Tài chính kế toán

Cán bộ, viên chức phòng TCKT

Đ/c Nông

Phòng TCKT

14h00

Họp giám hiệu

Các đ/c trong Ban Giám hiệu

Đ/c Nông

Phòng 203

Thứ 4 04/04

9h00

Đi Bắc Ninh

Đ/c Lợi

Đ/c Nông

Đ/c Lợi

Thứ 5 05/04

 

 

 

 

 

Thứ 6
06/04

8h00

Họp thi đua tháng 3/2018

Các đ/c trong Hội đồng

Đ/c Nông

Phòng 203

12h45

Thi tốt nghiệp tại trường THPT Võ Nhai

Đ/c Luật

 

Đ/c Hưng

Thứ 7 07/04

6h00

Thi tốt nghiệp TT Yên Phong-Bắc Ninh

Đ/c Luật

 

Đ/c Hưng