THÔNG BÁO
V/v vay hạn mức
thấu chi  năm 2018

Kính gửi: Các Phòng, Khoa, Ban, Trung tâm

Theo thông báo  của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt nam chi nhánh  Thái Nguyên.

Tất các các cán bộ , công nhân viên, giáo viên trong trường Cao đẳng Công nghiệp Thái Nguyên hiện đang vay hạn mức thấu chi (HMTC)   tại BIDV Thái Nguyên, nay đến  ngày 18/4/2018 là hết hạn hợp đồng HMTC  , yêu cầu các CB,CNV, GV  đã dùng HMTC  phải nộp đủ tiền vào tài khoản của mình theo đúng giá trị đã vay HMTC, Nếu quá thời hạn nêu trên (18/4/2018)  các CB,CNV, GV  không nộp đầy đủ,  không được gia hạn HMTC  và  BIDV Thái Nguyên tính lãi suất quá hạn 150% theo như hợp đồng đã ký

Hạn mức cấp hạn mức thấu chi năm 2018 đối với CB/CNV đủ kiện cấp hạn mức thấu chi (Độ tuổi từ 22-55 tuổi, Thời gian công tác tại đơn vị: Tối thiểu 12 tháng và đó ký hợp đồng lao động từ 12 tháng trở lên, Thu nhập bỡnh quõn thỏng tối thiểu 3.000.000đ, và theo các điều kiện khác về cấp tín dụng của BIDV), cụ thể như sau:

+ Cỏn bộ là lónh đạo, quản lý: Tối đa 10 lần thu nhập bỡnh quõn thỏng và khụng quỏ 100trđ/ khỏch hàng

+ CB/ CNV khác: Tối đa 5 lần thu nhập bỡnh quõn thỏng và khụng quỏ 50trđ/ khách hàng     

 +  Năm 2018 lãi suất thấu chi là 12,5% /năm.   

- Đối với CB/CNV có nhu cầu tiếp tục sử dụng Hạn mức thấu chi, hoàn thiện hồ sơ như sau:

+ Giấy đề nghị vay vốn (01 bản theo mẫu của ngân hàng có xác nhận của lónh đạo đơn vị, và của người hôn phối)

+ Hợp đồng thấu chi (02 bản theo mẫu của ngân hàng)

+ Bản photo Quyết định lên lương gần nhất (Nếu có thay đổi so với hồ sơ đó cung cấp cho Ngõn hàng)

+ Bản photo Quyết định bổ nhiệm (đối với cán bộ quản lỷ)

+ Phí cấp hạn mức thấu chi: 150.000đ/HĐ + Phí bảo hiểm khoản vay (0.03% * Hạn mức cấp thấu chi)

+ Theo quy định của ngân hàng đối với các khoản cấp hạn mức thấu chi, trong vũng 06 thỏng khụng cú giao dịch, ngân hàng sẽ tự động đóng hạn mức thấu chi mà không hoàn lại bất kỳ khoản phí nào đó thu của khỏch hàng.

Yêu cầu:  Các đồng chí nộp hồ sơ vay hạn mức  thấu chi về phòng Tài chính  Kế toán hạn cuối cùng 14 giờ  ngày 12/04/2018. Mọi thắc mắc xin liên hệ với phòng TCKT  ĐT 3 844 686 gặp đ/c Hương, Thủy

                                                                       PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN
                                                                      TRƯỞNG PHÒNG

                                                                        Triệu Văn Lợi

Thông báo vay hạn mức thấu chi năm 2018

Hop dong thau chi khong co TSBD

Don de nghi vay von  mẫu

Don de nghi vay von  mẫu (1)//tuýeninh2018