Thứ  ngày

Thời gian

Nội dung công tác

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm LX

Thứ 2
16/4

9h00

Tư vấn Tuyển sinh

Trung tâm Tuyển sinh

Đ/c Chiến

Đ/c Lợi

15h00

Họp Chi bộ Nghiệp vụ II

Các đ/c trong Chi bộ

Đ/c Lợi

P.203

Thứ 3  17/4

7h30

Họp khối thi GVDG

V.Hương, Lợi

Đ/c Nông

Đ/c Lợi

6h30

Đi Bắc Giang vận chuyển thiết bị

Theo kế hoạch đã duyệt

 

Đ/c Hưng

Thứ 4  18/4

6h30

Đi Trường THCS La Hiên lắp đặt thiết bị

Theo kế hoạch đã duyệt

 

Đ/c Hưng

7h00

Tư vấn Tuyển sinh

Trung tâm Tuyển sinh

Đ/c Chiến

Đ/c Lợi

Thứ 5  19/4

7h00

Tư vấn Tuyển sinh

Trung tâm Tuyển sinh

Đ/c Chiến

Đ/c Hưng

Thứ 6
20/4

8h00

Đi Yên Bái

Đ/c Luật

 

Đ/c Hưng