Thứ Ngày

Thời gian

Nội dung công tác

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm
 LX

Thứ 2 23/04

14h00

Họp Đảng ủy triển khai công tác tháng 5

Ban chấp hành Đảng ủy

Đ/c Khôi

Phòng 308

Thứ 3 24/04

7h30

Đi tư vấn tuyển sinh

Đ/c Thắng, Hương

Đ/c Chiến

Xe Hưng

8h00

Họp tổ tư vấn đấu thầu

Đ/c Khôi, Lợi, Việt, Bình, Định

Đ/c Nông

Phòng 203

Thứ 4 25/04

 

Nghỉ giỗ tổ Hùng Vương

Toàn trường

 

 

Thứ 5
26/04

8h00

Họp sơ kết giữa nhiệm kỳ Đại hội

Đảng bộ khóa XIII

Toàn thể đảng viên của Đảng bộ

Đ/c Khôi

Nhà văn hóa

7h30

Đi tư vấn tuyển sinh

Đ/c Thắng, Hương

Đ/c Chiến

Xe Hưng

Thứ 6
27/04

 

 

 

 

 

Ghi chú:Toàn trường nghỉ lễ 30/4 và 01/5 (thứ 2 và thứ 3)//tuýeninh2018