THÔNG BÁO CẮT ĐIỆN

Kính gửi:Các đơn vị Phòng, Ban, Khoa, Trung tâm

     Căn cứ vào thông báo của Chi nhánh Điện lực Phú lương về việc tạm ngừng cung cấp điện để sửa chữa, bảo dưỡng, đường dây, trạm BA

     Thời gian: Ngày 24  tháng 04 năm 2018; Sáng :Từ  07 giờ 00 phút đến 11 giờ 00 phút

      Vậy Phòng Quản trị - Vật tư  thông báo cho các đơn vị Phòng, Khoa, Ban, Trung tâm được biết để có kế hoạch chủ động trong thời gian cắt điện trên./.

Nơi gửi: Các đơn vị trong nhà trường

      Lưu Phòng Quản trị vật tư

                   Ngày 23 tháng 04 năm 2018

                         Phòng Quản Trị Vật Tư


                                                                                                                    Phùng Văn Việt//tuýeninh2018