THÔNG BÁO CẮT ĐIỆN

Kính gửi:Các đơn vị Phòng, Ban, Khoa, Trung tâm

Căn cứ vào thông báo của Chi nhánh Điện lực Phú lương về việc tạm ngừng cung cấp điện để sửa chữa, bảo dưỡng, đường dây, trạm BA

Thời gian: Ngày 13 tháng 05 năm 2018; Sáng :Từ  07 giờ 00 phút đến 12 giờ 00 phút

           Vậy Phòng Quản trị - Vật tư  thông báo cho các đơn vị Phòng, Khoa, Ban, Trung tâm được biết để có kế hoạch chủ động trong thời gian cắt điện trên./.

                  Ngày 10 tháng 05 năm 2018

                    Phòng Quản Trị Vật Tư                                                                                                                  Phùng Văn Việt//tuýeninh2018