Thứ - Ngày

Thời gian

Nội dung công tác

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm- LX

Thứ 2 – 14/5

 

 

 

 

 

Thứ 3 – 15/5

7h

Đi Thành ủy dự Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW

 

Đ/c Khôi

Đ/c Hưng

13h30

Thi thử trắc nghiệm Tư tưởng Hồ Chí Minh tại Cao đẳng sư phạm TN

Giáo viên và đội tuyển HSSV

 

Đ/c Hưng

Thứ 4 – 16/5

7h

Họp Thành ủy

 

Đ/c Khôi

Đ/c Hưng

7h

Đi tuyển sinh tại Hải Dương

Đ/c Chiến

Đ/c Đà

Đ/c Lợi

14h00

Tư vấn tuyển sinh trường Phấn Mễ 1

Trung tâm tuyển sinh

Đ/c Nông

 

Thứ 5 – 17/5

 

 

 

 

 

Thứ 6 – 18/5

7h

Dự thi Học sinh giỏi Tư tưởng

Hồ Chí Minh

Đ/c Kiều Anh, Lâm Yên và

 đội tuyển HSSV

Đ/c Đà

Đ/c Hưng//tuýeninh2018