Thứ
Ngày

Thời
gian

Nội dung công tác

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm
LX

Thứ 2  21/5

 

 

 

 

 

Thứ 3  22/5

7h

Đi công tác Hà Nội

Đ/c Khôi

Đ/c Nông

Đ/c Lợi

Thứ 4  23/5

8h

Họp Hội đồng mua sắm thiết bị

Các đồng chí trong Hội đồng

Đ/c Nông

P. 203

Thứ 5  24/5

7h

Đi Bắc Giang

Đ/c Lợi, Chiến, Giới

Đ/c Nông

Đ/c Lợi

14h

Họp xét kỷ luật học sinh

Các đ/c trong Hội đồng và GVCN có học sinh bị kỷ luật

Đ/c Đà

P. 203

15h

Họp Chi bộ đào tạo

Các đ/c đảng viên trong chi bộ

Đ/c Chiến

P. 203

Thứ 6  25/5

 

 

 

 

 //tuýeninh2018