Thứ Ngày

Thời gian

Nội dung công tác

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm
 LX

Thứ 2  28/5

 

 

 

 

 

Thứ 3  29/5

7h

Đi công tác Hà Nội

Đ/c Lợi

Đ/c Nông

Đ/c Lợi

7h

Tham gia chương trình ra quân
hưởng ứng chiến dịch TNTN hè 2018

BCH Đoàn trường

Đ/c Sơn Hà

Trường CĐSPTN

Thứ 4  30/5

8h

Họp Đảng ủy mở rộng triển khai công tác tháng 6 và xét chuyển đảng viên chính thức

Các đ/c trong BCH Đảng ủy, Bí thư các chi bộ và Trưởng các đơn vị

Đ/c Khôi

P. 203

Thứ 5  31/5

7h

Đi tuyển sinh tại Định Hóa

Đ/c Chiến, Hương

Đ/c Đà

Đ/c Hưng

Thứ 6  01/6

8h30

Chương trình “Vui tết thiếu nhi 01/6//2018”

Đảng ủy, BCH Đoàn trường,
con em cán bộ CNVC

Đ/c Sơn Hà

Nhà Văn hóa//tuýeninh2018