LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

(TỪ 04/6 ĐẾN 10/6/2018)

Thứ - Ngày

Thời gian

Nội dung công tác

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm- LX

Thứ 2 – 04/6

8h

Dự giờ Giáo viên dạy giỏi

Các đ/c trong ban luyện giảng

Đ/c Nông

 

14h

Nt

Nt

Đ/c Nông

 

Thứ 3 – 05/6

14h

Họp Ban soạn thảo đánh giá năng lực tự chủ

Các đ/c trong Ban soạn thảo

Đ/c Nông

P.203

Thứ 4 – 06/6

7h30

Họp xét thi đua tháng 5

Các đ/c trong Hội đồng

Đ/c Đà

P.203

8h30

Họp xét tư cách tốt nghiệp học sinh THCS K49

Các đ/c trong Hội đồng

Đ/c Đà

P.203

9h00

Họp xét nghiệm thu đề tài khoa học

Các đ/c trong Hội đồng

Đ/c Đà

P.203

Thứ 5 – 07/6

6h30

Đi Bắc Giang

Đ/c Lợi, Chiến, Giới

Đ/c Nông

Đ/c Lợi

Thứ 6 – 08/6

 

 

 

 

 

Thứ 7 – 09/6

7h

Tham dự  Hội thi GVDG cấp tỉnh

Đ/c Việt Hương, Lợi và các GV dự thi

Đ/c Nông

Đ/c Lợi

CN – 10/6

7h

Nt

Nt

Đ/c Nông

Đ/c Lợi

6h

Đi thi tốt nghiệp tại Tuyên Quang

 

Đ/c Luật

Đ/c Hưng//tuýeninh2018