Thứ Ngày

Thời gian

Nội dung công tác

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm
 LX

Thứ 2  11/6

 

 

 

 

 

Thứ 3  12/6

8h

Họp tập thể lãnh đạo

Ban thường vụ, Ban giám hiệu

Đ/c Khôi

P. 308

Thứ 4 13/6

8h

Họp Cán bộ chủ chốt

Đảng ủy, BGH, Trưởng - phó các đơn vị, Chủ tịch công đoàn, Bí thư Đoàn TN, Bí thư chi bộ

Đ/c Khôi

P. 203

14h

Hội nghị đánh giá năng lực tự chủ

Đảng ủy, BGH, Công đoàn,
 Trưởng, phó các đơn vị

Đ/c Nông

P. 203

Thứ 5  14/6

8h

Họp tập thể lãnh đạo mở rộng

Ban thường vụ, BGH, Trưởng các đơn vị

Đ/c Khôi

P. 203

Thứ 6 15/6

8h

Họp BCH Đảng bộ

Các đ/c trong Ban chấp hành

Đ/c Khôi

P. 308